People Unity News : สธ. แนะ ปชช. หากฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว แต่ข้อมูลในระบบ “ไม่ขึ้น – ไม่ถูกต้อง” ให้รีบแจ้งหน่วยบริการที่ฉีดวัคซีน

21 พ.ย.64 กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงกรณีประชาชนฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว แต่ไม่พบข้อมูลในระบบหมอพร้อม ทำให้ไม่มีข้อมูลการนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มต่อไป ไม่มีข้อมูลใน Digital Health Pass ทำให้ไม่สามารถออกใบรับรองการฉีดวัคซีน หรือเข้าสถานที่ต่างๆได้นั้น

ขณะนี้ ได้ประสานไปยังหน่วยบริการและผู้รับผิดชอบโครงการฉีดวัคซีนให้เร่งบันทึกผลการฉีดให้เป็นปัจจุบัน

สำหรับประชาชน เมื่อฉีดวัคซีนแล้วขอให้ตรวจสอบข้อมูลการฉีดวัคซีนใน Application หรือ LINE OA “หมอพร้อม” เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันที่ฉีดวัคซีน ชนิดวัคซีน จำนวนเข็ม ว่าถูกต้องหรือไม่

หากพบว่าไม่ถูกต้อง หรือไม่มีข้อมูลแสดงในระบบขอให้ติดต่อหน่วยบริการ หรือโครงการที่ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเปิดศูนย์รับเรื่อง (call center) เพื่อลงข้อมูลสำหรับผู้ที่ไม่มีข้อมูลในระบบ MOPH IC หรือแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ส่วนพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถติดต่อได้ที่สถานีกลางบางซื่อ/หน่วยบริการที่กรุงเทพฯ กำหนดขึ้น

Advertising

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here