People Unity News : อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยไทยได้ให้สัตยาบันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา ทำให้ไทยได้รับประโยชน์จากการยกเลิกภาษี

19 พ.ย.64 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า หลังจากที่ไทยได้ให้สัตยาบันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งความตกลง RCEP นี้ เป็นความตกลงการค้าเสรี (FTA) ฉบับที่ 14 ของประเทศไทย และเป็นความตกลงการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพราะมีสมาชิกจาก 15 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน 10 ประเทศ รวมทั้งประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ มีประชากร 2,300 ล้านคน จึงเป็นโอกาสดีที่ไทยเข้าไปค้าขายในตลาดใหญ่และมีการเปิดกว้าง เมื่อความตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2565 จะทำให้ไทยได้รับประโยชน์จากการยกเลิกภาษีนำเข้าที่เก็บจากสินค้าไทยเกือบ 4 หมื่นรายการ และมีการลดภาษีเหลือ 0% ทันทีอีกจำนวน 30,000 รายการ

ในส่วนของจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ จะลดและยกเลิกภาษีศุลกากรกับสินค้าที่ส่งออกจากไทยเพิ่มเติมจาก FTA  ที่มีอยู่ในสินค้า เช่น ผลไม้สดและแปรรูป สินค้าประมง น้ำผลไม้ รถยนต์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ รวมทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าให้แก่สมาชิก

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้เตรียมรองรับการบังคับใช้ความตกลง RCEP  อย่างเต็มที่ เพื่อให้ไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากความตกลงฯ  โดยเปิดศูนย์ RCEP Center เพื่อให้ข้อมูลเรื่องต่างๆ  รวมทั้งการจัดทำอีบุ๊ครายละเอียดของความตกลง  RCEP ทั้งไทยและอังกฤษ ซึ่งผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ www.dtn.go.th

Advertising

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here