People Unity News : ครม.เห็นชอบ ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ “3 เมกะอีเว้นท์” หนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน รองรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก

17 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุม ครม. เมื่อวาน (16 พ.ย.) เห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานเมกะอีเว้นท์ 3 รายการ ได้แก่ งาน Expo 2028 Phuket – Thailand ปี 2571, มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี ปี 2569 และพืชสวนโลกนครราชสีมา (ระดับ A1) ปี 2572

ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพจัดงานเมกะอีเวนท์ดังกล่าว คือ การพัฒนาและต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เกิดการจ้างงานที่จะส่งผลให้จีดีพีเติบโตขึ้น รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ประเมินว่าจะทำให้มีเงินสะพัดในประเทศไทยรวม 100,173 ล้านบาท จีดีพีเติบโตขึ้นราว 68,520 ล้านบาท สร้างรายรับภาษีให้ภาครัฐ 20,641ล้านบาท และเกิดการจ้างงาน 230,442 คน

Advertising

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here