People Unity News : กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ออกประกาศฉบับที่ 22 เรื่องสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรื่อ กรุงเทพมหานคร และป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ  และพื้นที่ใกล้เคียง ในระหว่างวันที่ 19-28 พฤศจิกายนนี้ ระหว่างเวลาประมาณ  06.00 น.-15.00 น. เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย รวมทั้งมีการระบายน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ลักษณะดังกล่าวอาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ

คาดว่าที่บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง  ระดับน้ำจะมีความสูงประมาณ 1.80-2.0 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง และบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และพื้นที่ใกล้เคียงระดับน้ำจะมีความสูง ประมาณ 1.7-1.9 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง

ขอให้ระมัดระวังผลกระทบจากระดับน้ำขึ้นสูงและติดตามสภาวะระดับน้ำอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าที่ “สภาวะน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา” ในเว็บไซต์ของ กรมอุทกศาสตร์ หรือสอบถามข้อมูลระดับน้ำที่หมายเลขโทรศัพท์ 024752117, 021736551

Advertising

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here