People Unity News : “ประยุทธ์” ยินดี แอสตร้าเซนเนก้าส่งมอบวัคซีนโควิด-19 ให้รัฐบาลไทย พร้อมกระจายวัคซีนทั่วประเทศ ยืนยันระดมฉีดวัคซีนแบบปูพรมให้ประชาชนตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 64 นี้เป็นต้นไป

วันนี้ (4 มิถุนายน 2564) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่วันนี้รัฐบาลไทยได้รับมอบวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่ผลิตในประเทศไทยจาก บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด และเป็นไปตามที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ ซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลมีความเชื่อมั่นที่จะดำเนินตามภารกิจในการจัดสรรวัคซีน และเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนครบถ้วนตามที่ได้จัดให้เป็นวาระแห่งชาติ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการระดมฉีดวัคซีนทุกจุดทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อให้วัคซีนเข้าถึงประชาชนที่พร้อมฉีด เกิดภูมิคุ้มกันโรคในระดับประเทศ ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้อมูลว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ให้เร่งทำความเข้าใจ และสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนว่า จากนี้ไปไทยจะมีวัคซีนเพียงพอที่จะฉีดให้ประชาชนตามที่ได้วางแผนไว้ โดยจะกระจายวัคซีนให้สอดคล้องกับจำนวนที่ได้รับการส่งมอบอย่างทันท่วงที โดยคำนึงถึงสถานการณ์เร่งด่วนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ และพิจารณาให้มีการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งนี้ จากการเตรียมความพร้อมในช่วงที่ผ่านมา ทำให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร มีศักยภาพการฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้ประมาณ 860,000 คนต่อวัน โดยในกรุงเทพฯ มีจุดฉีดวัคซีนมากกว่า 150 แห่ง และใน 76 จังหวัดมีจุดฉีดวัคซีนมากกว่า 1,475 แห่งทั่วประเทศ

“ยืนยันว่า ไทยจะมีวัคซีนที่สามารถฉีดปูพรมให้ประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ตามวาระแห่งชาติที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้ ซึ่งจะได้กระจายวัคซีนไปตามจังหวัดต่างๆโดยเร็วที่สุด โดยผู้ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม จะได้ฉีดวัคซีนอย่างแน่นอน” นายอนุชากล่าว

Advertising

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here