People Unity News : โฆษกรัฐบาล เผย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้วกว่า 62,941 ราย พร้อมปรับแผนกระจายวัคซีนโควิด-19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

21 มี.ค.64 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยถึงสถานการณ์ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 มีความคืบหน้าตามแผนกระจายวัคซีน โดยได้จัดส่งวัคซีนให้แก่จังหวัดเป้าหมายเบื้องต้น ครบทั้ง 13 จังหวัดระยะที่ 1 รอบแรก ได้แก่ Sinovac จำนวน 116,520 โดส  และ AstraZeneca จำนวน 10,000 โดส  ให้หน่วยบริการในจังหวัดสมุทรสาครแล้ว ทั้งนี้ ยังมีแผนจัดส่งวัคซีน Sinovac ให้พื้นที่กรุงเทพมหานครและสมุทรสาครเพิ่มเติม โดยจะได้ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ทั่วประเทศ เพื่อปรับแผนการกระจายวัคซีนให้สอดคล้องกับความจำเป็นในพื้นที่  โดยยังคงเป้าหมายผู้ได้รับวัคซีน 31.5 ล้านคน คิดเป็นประมาณ 60% ของกลุ่มเป้าหมาย

สำหรับจำนวนผู้ได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประเทศ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์- 19 มีนาคม 2564 รวม 62,941  ราย ได้แก่บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข  อสม. จำนวน 31,066 ราย  เจ้าหน้าที่อื่นๆที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 7,147 ราย  บุคคลที่มีโรคประจำตัว 4,182 ราย ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 35 รายและประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 20,511 ราย และขณะนี้ มีวัคซีนโควิด-19 ที่อยู่ในประเทศไทยแล้ว 317,600 โดส ประกอบด้วย Sinovac 200,000 โดส และ AstraZeneca จำนวน 117,600 โดส ได้ผ่านการตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรียบร้อยแล้ว และในเดือนนี้ จะมี Sinovac เข้ามาอีก 800,000 โดส โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเป็นผู้พิจารณาผู้ที่เหมาะสมในการได้รับวัคซีน

Advertising

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here