People Unity News : นายกรัฐมนตรีรณรงค์ผู้บริโภคยุคใหม่ “ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” ใช้หน้ากากผ้า สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ลดปริมาณขยะ

12 ม.ค. 64 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ “ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” รณรงค์การใช้หน้ากากผ้าและหน้ากากทางเลือก โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้บริหารและศิลปินดารา มอบหน้ากากผ้าจากผลิตภัณฑ์ชุมชน อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ แด่นายกรัฐมนตรี เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภค “ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” ใช้หน้ากากผ้า หน้ากากทางเลือก ทดแทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนใช้หน้ากากผ้า รวมถึงเป็นการช่วยวิสาหกิจชุมชุน อ.หนองบัวแดง ให้มีอาชีพเสริมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  นายกรัฐมนตรียังให้ความสนใจและชื่นชมลายผ้า “บัวละจิต” ซึ่งพัฒนาให้เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอหนองบัวแดง พร้อมแนะนำให้ต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าชนิดอื่นๆ นอกเหนือจากหน้ากากผ้า พร้อมส่งเสริมให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพิ่มช่องทางจัดจำหน่าย สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า “หน้ากากผ้าอาจจะกลายเป็นสินค้าแฟชั่นก็ได้

Advertising

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here