People Unity News : กองทัพบกตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ถึงวันที่ 6 มกราคม 2564 เพื่อดูแลความปลอดภัย ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 เน้นอัพเดทข้อมูลแต่ละพื้นที่

28 ธ.ค. 2563 พันตรีหญิง พัชรินทร์ บุศยกุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก กล่าวถึงการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ว่า ขณะนี้หน่วยทหารของกองทัพบก จัดตั้งจุดบริการประชาชนหน้าค่ายทหารในแต่ละพื้นที่ จำนวน 226 จุด ตลอด 24 ชั่วโมง กระจายตามแต่ละกองทัพภาค โดยเฉพาะหน่วยทหารมีที่ตั้งหน่วยตามเส้นทางคมนาคมสายหลัก อาทิ ถนนพหลโยธิน ถนนสุขุมวิท ถนนมิตรภาพ และถนนเพชรเกษม จุดบริการดังกล่าวดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม และจะดำเนินการต่อเนื่องจนถึงวันที่ 6 มกราคม 2564

สำหรับเทศกาลปีใหม่ในปีนี้ อยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ประชาชนจำเป็นต้องได้รับทราบข้อมูลและข้อปฏิบัติที่มีความเฉพาะในแต่ละจังหวัด โดยเจ้าหน้าที่ในจุดบริการจะนำข้อมูลมาให้ความรู้ และอัพเดทสถานการณ์พร้อมแนวทางป้องกันตนเองให้กับประชาชนที่มารับบริการ รวมทั้งมีการวัดอุณหภูมิ แจกจ่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ สำหรับพื้นที่ที่สามารถจัดกิจกรรมปีใหม่ กองทัพบกจะสนับสนุนกำลังพลตามการร้องขอในการช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

นอกจากนี้ กองทัพบกยังให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันอัคคีภัย ได้เตรียมเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลช่วยเหลือหากเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก มีข้อห่วงใยในความปลอดภัย กำชับกำลังพลให้ตระหนัก เน้นมาตรการดื่มไม่ขับ เฉลิมฉลองที่บ้าน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

Advertising

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here