People Unity News : กกต.เปิดแอป “ตาสับปะรด” รับแจ้งเหตุทุจริตเลือกตั้ง อบจ. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมรายงานเบาะแส รางวัลสินบนนำจับสูงสุด 1,000,000 บาท

1 ธ.ค. 63 สำนักประชาสัมพันธ์ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยเปิดแอปพลิเคชันตาสับปะรดเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุทุจริตเลือกตั้ง เพื่อใช้ติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง ส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีส่วนร่วมรายงานสถานการณ์เมื่อพบเห็นการทุจริตหรือการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง สามารถรายงานสถานการณ์ได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียง หรือวีดีโอ ผ่านทางแอปพลิเคชันตาสับปะรด โดยแจ้งเหตุได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02141 8860, 02141 8579 และ 02141 8859 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สำหรับผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จะได้รับเงินรางวัล หากนำไปสู่การลงโทษผู้กระทำความผิด ไม่เป็นเบาะแสที่ปรากฏเป็นการทั่วไป และผู้แจ้งเบาะแสได้ใช้ความพยายามหรือมีความเสี่ยงในการแสวงหาเบาะแส สามารถแจ้งเบาะแสเป็นหนังสือ ลงชื่อผู้แจ้ง และบอกความประสงค์ขอรับรางวัล หรือแจ้งเบาะแสได้ด้วยตัวเอง และเก็บสำเนาเอกสารการแจ้งเบาะแสไว้เพื่อมาขอรับรางวัล โดยสำนักงาน กกต. จะปกปิดเป็นความลับและจะไม่ระบุชื่อผู้รับเงินรางวัล

ส่วนเงินรางวัล ประกอบด้วย กรณี กกต. มีคำสั่งให้เลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) นายก อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท กรณี กกต. สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งชั่วคราว (ใบส้ม) นายก อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

กรณีศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้เลือกตั้งใหม่ หรือใบเหลือง นายก อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท และหากศาลอุทธรณ์สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือใบดำ หรือสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ใบแดง) นายก อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

Advertising

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here