People Unity News : “คลัง” กดปุ่มพัฒนาระยะแรกโครงการจัดสร้าง “สวนป่าเบญจกิติ” มอบกองทัพบกเข้าก่อสร้าง พ.ย.นี้ พร้อมเฉลิมพระเกียรติวันแม่ปี 64

“คลัง” ไฟเขียว กรมธนารักษ์-กองทัพบก ลงนามข้อตกลงโครงการจัดสร้าง “สวนป่าเบญจกิติ” มั่นใจ “เฟสแรก” ลุยปรับภูมิทัศน์-เพิ่มพื้นที่สีเขียวเต็มพื้นที่ ก่อสร้างระยะแรกแล้วเสร็จ เพื่อเตรียมการ จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ครั้งที่ 1/2563  ว่า ทางกรมธนารักษ์ได้รายงานความคืบหน้าการสร้างสวนป่าเบญจกิติ ในพื้นที่โรงงานยาสูบ ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ภายหลังการส่งมอบพื้นที่ 259 ไร่เป็นที่เรียบร้อย  โดยงบประมาณในการก่อสร้างกว่า 652 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2565  โดยเตรียมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เพื่อดำเนินการก่อสร้างในโครงการทั้งหมด

สำหรับแผนการพัฒนาโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ โดยระยะ1 เริ่มเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามแนวทางการออกแบบทั้งหมด และปลูกต้นไม้เพิ่มในพื้นที่สีเขียว  คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนปี 2564  เพื่อให้มีช่วงเวลาสำหรับเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ส่วนระยะ 2 ทางกองทัพบกจะเข้าไปก่อสร้างในส่วนของอาคารและพิพิธภัณฑ์ต่างๆ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จและเปิดให้บริการประชาชนเข้าชมได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2565

“ผมได้ย้ำให้ผู้ออกแบบดูเรื่องหอชมเมือง เพราะมีความจำเป็นมาก เนื่องจากจะเป็น Destination ของกรุงเทพฯ โดยให้เตรียมกำหนดพื้นที่ที่มีความเหมาะสมไว้ก่อน ส่วนเรื่องงบประมาณทางรัฐบาลจะมาดูอีกครั้ง นอกจากนี้ได้กำชับให้กรมธนารักษ์ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ หาแนวทางในการนำระบบโซลาร์เซลล์มาติดตั้งในพื้นที่สวนป่าโดยเฉพาะการผลิตพลังงานกังหันน้ำชัยพัฒนาเพื่อบำบัดน้ำเสีย จะมีการติดตั้งไว้ในบึงบริเวณพื้นที่โครงการ ขณะที่ระบบไฟฟ้าที่ใช้ส่องสว่างภายในสวนทั้งหมดจะมีการใช้ระบบโซลาร์เซลล์ด้วยเช่นกัน ถือเป็นการช่วยรักษาระบบนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายสันติ กล่าว

Advertising 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here