People Unity News : นายกรัฐมนตรีส่งเสริมการจ้างงานนิสิต/นักศึกษาจบใหม่

22 กันยายน 2563 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมประชาสัมพันธ์การจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 จัดโดยกระทรวงแรงงาน โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมด้วย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมกลุ่มตัวแทนนิสิตนักศึกษา นำนายกรัฐมนตรีชมนิทรรศการประชาสัมพันธ์การจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ส่งเสริมการจ้างงานให้แก่นิสิต นักศึกษา จบใหม่และประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ภายใต้มาตรการเพื่อช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายของนายจ้างและสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ Co-Payment โดยนายกรัฐมนตรีชมการสาธิตวิธีการใช้แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการหาลูกจ้าง และสำหรับผู้ว่างงานที่ต้องการสมัครงาน โอกาสนี้ นางสาวรุจิกร ศรีงาม ตัวแทนนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลในการจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 โดยเฉพาะกลุ่มนิสิต นักศึกษา จบใหม่ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปวช. และ ปวส. ให้เข้าถึงโอกาสในการมีงานทำ สร้างรายได้ ได้ทำงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลเล็งเห็นปัญหาการว่างงานของนิสิต นักศึกษาจบใหม่ที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งต้องการเปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงแหล่งงานด้วย ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้ความร่วมมือช่วยรัฐบาลส่งเสริมการจ้างงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ งาน JOB EXPO THAILAND 2020 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 ก.ย. 63 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา (Hall EH 98 – 99)

Advertising

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here