People Unity News : นายกรัฐมนตรีคุมนโยบายและทีมเศรษฐกิจ เดินหน้าใช้งบฟื้นฟูฯ ดูแลเศรษฐกิจรายเล็ก เร่งการจ้างงาน กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ

2 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณทางเชื่อมระหว่างตึกภักดีบดินทร์กับตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบศ.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ว่า ช่วงที่ผ่านมาได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงไปในพื้นที่ กำชับให้ติดตาม ดูแล เยียวยาประชาชนและหามาตรการเตรียมแผนการฟื้นฟูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งวันนี้จะเข้าไปดูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดสุโขทัย และเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบให้มากยิ่งขึ้น ด้วยการเก็บกักน้ำในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และการระบายน้ำในพื้นที่สุโขทัยที่เป็นปัญหาน้ำท่วมทุกปี ทุกอย่างต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน

นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งในที่ประชุม ศบศ. ในวันนี้ได้พูดถึงการใช้งบแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 วงเงิน 4 แสนล้านบาท ซึ่งระยะแรกใช้ไป 1 แสนล้านบาท และในระยะต่อไปจะใช้ในการฟื้นฟูเรื่องของภาคธุรกิจ SMEs ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวมทั้งการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่และที่ตกงานอยู่เดิมในปี 62-63 ในระยะแรก ซึ่งนอกจากกระทรวงแรงงานแล้ว ยังมีงบจ้างงานอื่นๆของหน่วยงานต่างๆด้วย รัฐบาลต้องการให้เพิ่มการจ้างงานให้มากยิ่งขึ้นๆ  ขอให้ทุกคนทำความเข้าใจรัฐบาลจะใช้เงินอย่างระมัดระวังภายใต้มาตรการที่เหมาะสม

นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการท่องเที่ยวที่เน้นการท่องเที่ยวในประเทศว่า วันนี้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศมีมากขึ้น โรงแรมมีการจองมากขึ้น แต่ยังไม่สามารถทดแทนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้ มาตรการเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ รัฐบาลทำการศึกษาไว้ก่อน ยังไม่มีการดำเนินการ ขออย่าตื่นตระหนก รัฐบาลยืนยันให้ความสำคัญทั้งสุขภาพและเศรษฐกิจ หากเศรษฐกิจจะเดินหน้าก็ต้องกลับมาดูแลสุขภาพด้วย วันนี้เป็นโอกาสดีครบ 100 วัน ที่ประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศ เป็นสิ่งที่ทุกคนช่วยกันมาตลอด ทำให้ประเทศชาติปลอดภัย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังชี้แจงถึงการลาออกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่า เป็นเหตุผลและความจำเป็นด้านสุขภาพ พร้อมยืนยันรัฐบาลทำงานได้แน่นอน เพราะมีระเบียบในการรักษาราชการในการกำกับดูแล มีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจกำกับดูแลกระทรวงการคลัง  เป็นกติกา กฎ ในการบริหารราชการแผ่นดิน  ไม่ว่าขาดตรงไหนทำได้ เพราะมีคนทำงานและข้าราชการ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำกับในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ ที่ทำงานมาตั้งแต่ต้นของทุกโครงการ ขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลทำงานได้ เพราะในระดับนโยบายมีนายกรัฐมนตรี รัฐบาล การเมืองขับเคลื่อน ขณะที่ข้าราชการคือผู้ปฏิบัติ ทุกคนเป็นคนทำงานนำนโยบายไปแปลงสู่การปฏิบัติ ฝากไปถึงต่างประเทศและทุกคนขอให้มั่นใจ รัฐบาลยังคงเดินหน้าทุกมิติและนายกรัฐมนตรีพร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย

Advertising

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here