People Unity News : พล.อ.ประวิตรห่วงใยสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพคนไทยและนักท่องเที่ยว กำชับ คกก.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ขับเคลื่อนโครงการฯภายใต้มาตรการ EIA เคร่งครัด

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 10.00น.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่7/ 2562 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม อารีสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ที่ประชุมได้รับทราบ การรายงานสถานสภาพการเงินกองทุน สิ่งแวดล้อมสิ้นไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2562 และผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการ ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปีพ.ศ. 2557-2564 และรับทราบรายงานท่าทีของไทยสำหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา มินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่3 จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ เรื่องที่สำคัญได้แก่โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กทม.และศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง ของสำนักการระบายน้ำ กทม.และเห็นชอบรายงานการปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าตากสินของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามมาตรการ EIA อย่างเคร่งครัด นอกจากนั้น คณะกรรมการยังได้เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก และขยะอิเล็คทรอนิกส์ชุดใหม่เนื่องจากคณะอนุกรรมการชุดเดิมภายใต้ กขป.5 ได้หมดวาระ แต่ยังคงมีภารกิจที่ต้องดำเนินงานต่อเนื่องต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติหน้าที่ด้วยดีที่ผ่านมา และเน้นย้ำขอให้คณะกรรมการฯได้มีการเร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการประเมินผลตามตัวชี้วัด มุ่งผลสัมฤิทธิ์ และขอให้ ทส.เร่งปฏิบัติงานตามแผนงานที่ผ่านความเห็นชอบแล้วให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมบริสุทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการขยะพลาสติก และขยะอิเล็คทรอนิกส์ ที่เกิดขึ้นภายในประเทศ และที่นำเข้าจากต่างประเทศ พร้อมทั้งต้องมีมาตรการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนทุกภาคส่วนตลอดจนนักท่องเที่ยว ได้มีส่วนร่วมรณรงค์ รักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนร่วมกัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here