People Unity News : “สนธิรัตน์”ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงนโยบายพลังงาน หนุนน้ำมันบนดิน พลิกเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเชื่อมั่นพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ยัน B 10 แก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำอย่างยั่งยืน ส.ส. ใต้ พปชร. ร่วมต้อนรับครบทีม

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย นายอนุรุท นาคาศัย เลขาธิการรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา นายวัชระ กรรณิการ์ โฆษกกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันเพื่อรับฟังปัญหา และให้กำลังใจ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหัวคู ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อม แถลงนโยบาย “น้ำมัน B10 น้ำมันบนดิน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก” ในเวทีสัมมนาหัวข้อ B10 ราคาปาล์มจะรุ่ง หรือร่วง ณ ลานหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ประกอบการน้ำมัน พี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์ม และประชาชนทั่วไปในจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมกว่า 1,000 คน

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้มี ส. ส. ภาคใต้ พรรคพลังประชารัฐ ได้แก่ นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.เขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส. เขต 7 จังหวัดนครศรีธรรมราช นายนิพันธ์ ศิริธร ส.ส. เขต 1 จังหวัดตรัง และร้อยตำรวจเอก อรุณ  สวัสดี ส.ส. เขต 4 จังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจพี่น้องประชาชน

ทั้งนี้ นายสนธิรัตน์ได้กล่าวสร้างความเชื่อมั่นต่อพี่น้องเกษตรชาวสวนปาล์มน้ำมันทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช และทั่วประเทศ ว่า ในฐานะที่กระทรวงพลังงานเป็นหนึ่งในกระทรวงที่ดูแลด้านเศรษฐกิจ ตนตั้งใจทำ 2 เรื่องหลักคือ ลดความเหลื่อมล้ำ และใช้กลไกด้านพลังงานไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้ประชาชน ให้กับชุมชน และขอให้เชื่อมั่นว่านโยบายของกระทรวงพลังงานจะเป็นเครื่องมือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกระดับ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา และขอให้มั่นใจว่ากระทรวงพลังงานจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ขับเคลื่อนชีวิตของคนไทยทุกคนในปัจจุบันไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืนตามนโยบาย พลังงานเพื่อทุกคน พลังงานเพื่อชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here