People Unity News : พระมงคลวชิรากร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเผย “อนุทิน-สาธิต”หนุนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์

วันที่ 29 ต.ค.2562 พระมงคลวชิรากร (สมบัติ ญาณวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการและเลขานุการกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ของ มส. มอบหมายให้อาตมาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2562 โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี รมว.สาธารณสุข เป็นประธานการประชุม และนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ร่วมประชุมด้วยนั้น

“อาตมาได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ โดยเฉพาะการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ ซึ่งทั้งนายอนุทิน และนายสาธิต พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์” พระมงคลวชิรากรกล่าวและว่า

ขณะนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้ส่งข้อมูลพระภิกษุสามเณรให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อตรวจสอบสิทธิในระบบบริการสุขภาพแล้ว 174,091 รูป ขณะเดียวกันในส่วนของการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก เพื่อคอยดูแลให้ความรู้ด้านสุขภาพกับพระภิกษุสามเณรและประชาชนนั้น ได้ร่วมกับ กรมอนามัยจัดอบรมไปแล้ว 4,525 รูป นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการตรวจคัดกรอง สุขภาพพระภิกษุสามเณร ปี 2562 จำนวน 5,000 วัด และปี 2563 จำนวน 5,000 วัด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here