People Unity : นายกรัฐมนตรีนำข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวานนี้ (28 กรกฎาคม 2562) เวลา 07.50 น. ณ ท้องสนามหลวง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช  2562 โดยมี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ  ความว่า “ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป”

จากนั้น ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันแล้ว เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

ใต้ร่มพระบารมี : นายกฯนำข้าราชการถวายสัตย์ฯเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

People Unity : post 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 05.30 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here