People Unity : นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวานนี้ (22 กรกฎาคม 2562) เวลา 17.45 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล และพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และทรงนำพระสงฆ์ จำนวน 191 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระคันธารราษฎร์ ที่ทรงสถาปนาขึ้นใหม่ในรัชกาลปัจจุบัน ออกประดิษฐานเป็นพระพุทธปฏิมาประธานในพิธีมหามงคลดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้กราบสักการะเป็นสวัสดิมงคลแก่ชีวิต และเพื่อความอุดมสมบูรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย ในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนปีนี้เป็นครั้งแรก พร้อมทั้ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ล้อมกรอบด้วยรูปหัวใจ และภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ พิมพ์บนปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่มาร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคล

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือ “พระสุนทรีวาณี” ด้วยทรงพระอนุสรณ์ถึง “คาถาพระสุนทรีวาณี” ที่โบราณสรรเสริญว่า หากบริกรรมสม่ำเสมอจะเกิดปัญญา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหวังพระราชหฤทัยว่า ประโยชน์อันพึงเกิด ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์เป็นพระราชกุศลธรรมทานนี้ จักเกื้อกูลให้ผู้ได้รับพระราชทานประสบประสิทธิผลไพบูลย์ยิ่งขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคล และความสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าผู้มีศรัทธาบำเพ็ญธรรมทุกคน

ใต้ร่มพระบารมี : จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

People Unity : post 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.50 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here