People Unity : แกนนำกลุ่มสามมิตร สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ทวงสัญญาคนเป็นผู้นำกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ อนุชา นาคาศัย ทวงสัญญาคนเป็นชายชาติทหารกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อให้ได้เก้าอี้รัฐมนตรีตามที่ตกลงกัน

ทั้งสองคนทวงผิดและทวงน่าเกลียด!

เพราะฐานะความเป็นผู้นำของนายกฯและความเป็นชายชาติทหารของ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้มีไว้เพื่อการทำตามสัญญาใดๆเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือการตอบสนองผลประโยชน์ทางการเมืองของนักการเมืองคนใด

แต่ฐานะดังกล่าวมีไว้ใช้เฉพาะกับเรื่องส่วนรวม เพื่อประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเท่านั้น

ถ้านักการเมืองใหญ่อย่างสุริยะ และนักการเมืองที่เล่นการเมืองมายาวนานอย่างอนุชา ยังไม่รู้ว่าฐานะผู้นำรัฐบาลต้องตัดสินใจเพื่อการใด ก็คงน่าจะไม่รู้ตัวว่าที่ตนเล่นการเมืองมานั้นเพื่อการใดเช่นกัน?

คนการเมือง : เล่นการเมืองเพื่อการใด?

โดย : อาทิตย์ วันใหม่

People Unity : post 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.12 น.

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here