People Unity : สมอ. เข้าตรวจสอบแหล่งกระจายสินค้าของร้านค้าออนไลน์ ย่านถนนพระรามที่ 2 บางขุนเทียน กทม. และลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี หลังทราบเบาะแสมีการขายสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ตรวจสอบพบสินค้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 34,000 ชิ้น มูลค่าร่วม 20 ล้านบาท

25 มิถุนายน 2562 – นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ. ส่งทีมเฉพาะกิจเข้าตรวจสอบแหล่งกระจายสินค้าของร้านค้าออนไลน์ 2 แห่ง ในพื้นที่ถนนพระรามที่ 2 บางขุนเทียน กทม. และลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี หลังสืบทราบเบาะแสว่ามีการจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมาย จึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ พบว่า มีสินค้าที่รอการจัดส่งให้ลูกค้าจำนวนมาก และหลายรายการเป็นมาตรฐานบังคับต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ได้แก่ ของเล่น สีเทียน ฝักบัวอาบน้ำ ผงซักฟอก และเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เตาปิ้งย่าง ไดร์เป่าผม เครื่องม้วนผม เครื่องหนีบผม ปลั๊กพ่วง โคมไฟดักยุง พัดลม หลอดไฟแอลอีดี เป็นต้น แต่จากการตรวจสอบพบว่าเป็นสินค้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือแสดงไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย สมอ. โดยแบ่งเป็น

เครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวนกว่า 14,000 ชิ้น มูลค่าประมาณ 16,300,000 บาท ของเล่น จำนวนกว่า 10,000 ชิ้น มูลค่าประมาณ 2,500,000 บาท สีเทียน 6,400 ชิ้น มูลค่าประมาณ 1,280,000 บาท ผงซักฟอก 3,000 ชิ้น มูลค่าประมาณ 300,000 บาท ฝักบัวอาบน้ำ จำนวนกว่า 700 ชิ้น มูลค่าประมาณ 70,000 บาท รวมจำนวนสินค้าทั้งหมดกว่า 34,000 ชิ้น มูลค่าร่วม 20 ล้านบาท จึงดำเนินการยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป พร้อมกับแจ้งผู้ครอบครองสินค้าดังกล่าว ห้ามเคลื่อนย้ายสินค้าโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่จะจำหน่ายสินค้าดังกล่าวจะต้องจำหน่ายเฉพาะสินค้าที่มีเครื่องหมายมาตรฐานบังคับเท่านั้น หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเมื่อ พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2562) มีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โทษสำหรับผู้จำหน่ายจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เลขาธิการ สมอ. กล่าวย้ำเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ที่เป็นสินค้ามาตรฐานบังคับอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและของเล่น ซึ่งต้องมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค จึงขอแนะนำไปยังผู้บริโภคให้เลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายมาตรฐานทุกครั้ง ที่ผ่านมา สมอ. ได้เชิญร้านค้าออนไลน์กว่า 50 ราย มาประชุมชี้แจงทำความเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการขายสินค้าที่เป็นมาตรฐานบังคับแล้ว ดังนั้น สมอ. จะเข้มงวดในการตรวจการจำหน่ายของร้านค้าออนไลน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย หากพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินคดีกับร้านค้าทุกรายอย่างเข้มงวดต่อไป

สังคม : สมอ.ลุยเชือดร้านค้าออนไลน์ ยึดอายัดสินค้าไม่ได้มาตรฐานที่เตรียมส่งขายกว่า 34,000 ชิ้น

People Unity : post 25 มิถุนายน 2562 เวลา 12.20 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here