People Unity : นายกรัฐมนตรีห่วงใยปัญหาเด็กติดโทรศัพท์ แนะพ่อแม่-ครูช่วยวางแผนการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม ป้องกันสมาธิสั้น ใช้อารมณ์รุนแรง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงความเป็นห่วงปัญหาเด็กไทยติดโทรศัพท์มือถือ ซึ่งพบได้ตั้งแต่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงวัยรุ่น โดยกว่าร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีการสำรวจ หยิบโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งแรกหลังตื่นนอน และยังใช้โทรศัพท์เป็นกิจกรรมสุดท้ายก่อนเข้านอน ส่งผลให้เกิดอาการสมาธิสั้น การใช้สมองในส่วนความทรงจำลดลง และอารมณ์มีแนวโน้มรุนแรงฉุนเฉียวง่ายขึ้น

“พ่อแม่ผู้ปกครองมักจะระมัดระวังป้องกันอันตรายภายนอกบ้านไม่ให้เกิดขึ้นกับบุตรหลานของตน แต่อาจมองข้ามภัยจากโทรศัพท์มือถือที่คืบคลานเข้ามาถึงในบ้านแม้กระทั่งในห้องนอน ดังนั้น สิ่งที่ควรทำคือกำหนดเวลาให้เด็กเล่นโทรศัพท์ไม่เกินวันละ 1-2 ชม. พาเด็กออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านหรือใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น และหมั่นเอาใจใส่ดูแลสอดส่องพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด หากพบมีอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์หรือนักจิตวิทยา”

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าสัปดาห์นี้โรงเรียนจะเปิดเทอมแล้ว พ่อแม่ผู้ปกครองและครูจึงต้องตระหนักในเรื่องนี้และช่วยเด็กวางแผนการใช้ชีวิตทั้งเรื่องเรียนและการพัฒนาทักษะอื่นๆ โดยปัญหาเด็กติดโทรศัพท์นั้นมีให้เห็นจริงรอบตัวเรา และยังสะท้อนออกมาในรูปแบบของละครสอนใจ เช่น วัยแสบสาแหรกขาด ซึ่งทุกคนสามารถศึกษาเรียนรู้และใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี

สังคม : นายกฯห่วงเด็กติดโทรศัพท์มือถือ แนะพ่อแม่-ครู-โรงเรียนควบคุมดูแล

People Unity : post 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here