People unity : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 12-16 เมษายนนี้ พร้อมย้ำนายจ้างงานขนส่งทางบกปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัย

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์รวม 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง16 เมษายน 2562 ซึ่งในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ของทุกปี สถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ได้ประกาศให้เป็นวันหยุดตามประเพณี เพื่อให้ลูกจ้างได้หยุดต่อเนื่องและเป็นโอกาสอันดีที่ลูกจ้างจะได้เดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัว ณ ภูมิลำเนาของตนเองและร่วมกิจกรรมตามประเพณีนิยมที่ปฏิบัติสืบต่อกัน กสร.จึงขอความร่วมมือนายจ้างพิจารณาจัดให้ลูกจ้างได้หยุดงานต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 16 เมษายน 2562

นายวิวัฒน์ กล่าวต่อว่า สำหรับงานขนส่งทางบกนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะทำงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง หากจะทำงานล่วงเวลาต้องไม่เกินวันละ 2 ชั่วโมง โดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกจ้าง และในวันทำงานถัดไปห้ามให้นายจ้างให้ลูกจ้างเริ่มต้นทำงานก่อนครบเวลา 10 ชั่วโมง หลังสิ้นสุดการทำงานของวันที่ล่วงมาแล้ว

สังคม : ก.แรงงานขอให้สถานประกอบการให้ลูกจ้างหยุดงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ 12-16 เม.ย.นี้

People unity : post 20 มีนาคม 2562 เวลา 22.00 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here