People unity : ผมอยากจะพูดไปยังการเคหะแห่งชาติ และผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายธัชพล กาญจนกูล ให้กลับไปดูโครงการที่อยู่อาศัยโครงการใหม่ต่างๆของการเคหะฯที่ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดในยุคนี้ และกำลังเสนอขายให้แก่พี่น้องประชาชน โดยให้คำนึงถึงความเสียหายและความรู้สึกของประชาชนให้มากๆ รวมทั้งเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของการเคหะฯไม่ให้เกิดความเสียหายด้วย

ในฐานะที่ผมเคยเข้าไปช่วยให้คำปรึกษาแก่ผู้ว่าการในฐานะที่ปรึกษาส่วนตัว และในฐานะคณะทำงานคณะหนึ่งที่ผู้ว่าการการเคหะฯแต่งตั้งขึ้น ซึ่งผมคิดว่าได้ให้คำปรึกษาและช่วยประสานงานที่เป็นประโยชน์แก่การเคหะฯและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนไปไม่น้อย ผมจึงไม่อยากเห็นการเคหะฯเกิดความเสียหายขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่การเคหะฯเคยเกิดความเสียหายอย่างหนักมาแล้วจากโครงการบ้านเอื้ออาทร

ผมจะไม่พูดเป็นการส่วนตัวไปยังผู้ว่าการ ทั้งที่สามารถทำได้ แต่ขอพูดเสนอความเห็นผ่านสาธารณะ เพราะเห็นว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ อาจมีบางคนในการเคหะฯทัดทานหรือไม่เห็นด้วย หรืออาจไปขัดผลประโยชน์ของใคร ซึ่งอาจทำให้ผู้ว่าการต้องเจอกับแรงกดดัน ผมเห็นว่ามีแต่การพูดผ่านสาธารณะเท่านั้นที่จะทำให้เกิดการรับฟังเหตุผลของผมได้

สิ่งที่ผมจะพูด คือ โครงการที่อยู่อาศัยโครงการใหม่ๆที่การเคหะฯเปิดการขายเปิดให้จองแก่พี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง ซึ่งขณะนี้มีมากมายหลายโครงการทั่วประเทศ จะต้องไม่นำโครงการที่ยังติดปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างโครงการ ออกมาขายหรือออกมาให้ประชาชนจอง โดยทุกโครงการที่เปิดให้ประชาชนจองต้องสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันที และต้องสามารถทำได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดหรือใกล้เคียงกำหนด กล่าวคือ ต้องมีความพร้อมแล้วทุกด้านที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อนที่จะเปิดขายเปิดจองให้แก่ประชาชน ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง ซึ่งมีความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย และหวังพึ่งพิงและมีความไว้วางใจการเคหะฯในฐานะหน่วยงานของรัฐที่จะจัดสร้างที่อยู่อาศัยราคาเหมาะสมให้

เหตุผลที่ผมต้องพูดอย่างนี้ก็เพราะปรากฏว่า มีโครงการบางโครงการของการเคหะฯในขณะนี้ที่เปิดให้ประชาชนจอง ทำสัญญารับจองกับประชาชนไปแล้ว มีการเก็บเงินจองจากประชาชนไปทุกเดือนแล้วเป็นปีๆ แต่ยังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการได้แม้แต่น้อย หรือกว่าจะดำเนินการก่อสร้างโครงการได้ก็จะเลยเวลาตามกำหนดไปนานมาก หรืออาจจะมีบางโครงการล้มเลิกโครงการไปแบบเงียบๆก็เป็นได้ในอนาคต เพราะการเคหะฯติดขัดปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างโครงการ

บางโครงการมีปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างโครงการตั้งแต่เริ่มเปิดโครงการและเปิดให้ประชาชนจอง การเคหะฯก็รู้ปัญหา แต่ยังเปิดให้ประชาชนจอง โดยคาดว่าจะสามารถไปแก้ปัญหาเอาในภายหลังได้ ประชาชนไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าการเคหะฯมีปัญหา อุปสรรค จึงพากันเข้ามาจองจำนวนมากด้วยความเชื่อถือการเคหะฯ แต่การก่อสร้างโครงการก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด เลื่อนมาตลอด

ธัชพล กาญจนกูล

ประชาชนที่จองไว้ได้แต่รอ โดยไม่มีความแน่ชัดว่าโครงการจะเริ่มก่อสร้างได้เมื่อใด บ้านหรือที่อยู่อาศัยที่หวังว่าจะได้อยู่ตามกำหนดก็ไม่ได้อยู่ ประสบความเดือดร้อน ขณะที่รอก็ต้องจ่ายเงินค่างวดตามสัญญาให้การเคหะฯ หากผิดสัญญาเดือนไหนไม่จ่ายหรือจ่ายช้า เพราะเห็นว่าโครงการไม่คืบหน้า ก็จะถูกการเคหะฯคิดค่าปรับ ทั้งที่การเคหะฯควรเป็นผู้จ่ายค่าปรับความล่าช้าของโครงการให้แก่ประชาชน หรือไม่ก็ควรสั่งหยุดรับเงินจองรายเดือนไว้ก่อน หรือประกาศคืนเงินจองให้ประชาชน เพื่อความเป็นธรรมแก่ประชาชน และเพื่อให้ประชาชนนำเงินไปจัดหาซื้อที่อยู่อาศัยโครงการอื่น

เหตุการณ์แบบนี้ คล้ายกับในอดีตที่เคยเกิดขึ้นกับโครงการที่อยู่อาศัยของเอกชนยุคหนึ่ง ที่เปิดขายโครงการกระดาษหรือโครงการในโบชัวร์ แล้วเปิดให้ประชาชนจอง เสร็จแล้วก็เก็บเงินทำสัญญาและเงินจองรายเดือนจากประชาชนไป ในที่สุดโครงการก็ล้ม สร้างไม่ได้ ผู้ประกอบหนีหายไป ประชาชนสูญเงิน ฟ้องกันไม่เว้นแต่ละวัน ซึ่งเดี๋ยวนี้โครงการของเอกชนแทบไม่มีลักษณะนี้แล้ว เพราะส่วนใหญ่มักจะสร้างแล้วเสร็จ พร้อมกับขายไปด้วย หรือหากเป็นโครงการที่ยังสร้างไม่เสร็จ ก็ต้องเป็นโครงการของบริษัทใหญ่ที่ประชาชนเชื่อถือเท่านั้น จึงจะมีคนจอง

การเคหะฯเป็นหน่วยงานของรัฐ ไม่ล้ม ไม่หนีหายไปไหนเหมือนเอกชนพวกนั้น ประชาชนเชื่อถือไว้วางใจ มีงบประมาณทำโครงการ มีความพร้อมทุกด้านในการทำโครงการเพื่อพี่น้องประชาชน อย่างเดียวที่เหลือคือ การเคหะฯจะต้องทำโครงการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ตอบสนองความต้องการของประชาชน สำคัญกว่าสิ่งใด โดยเฉพาะประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ซึ่งต้องการซื้อที่อยู่อาศัยเพราะหวังจะอยู่อาศัย และเงินทุกบาททุกสตางค์ของประชาชนในการซื้อที่อยู่อาศัยมีค่ามาก การทำให้โครงการที่การเคหะฯเปิดขาย ก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามกำหนด หรือยิ่งเสร็จเร็วกว่ากำหนด จะเป็นประโยชน์และผลดีสูงสุดแก่ประชาชนที่ต้องการที่อยู่อาศัย รวมทั้งจะต้องทำให้โครงการมีความเพรียบพร้อมสะดวกสบายมากที่สุดมอบให้แก่ประชาชนด้วย นั่นคือภารกิจและความรับผิดชอบสูงสุดของการเคหะฯ

การเคหะฯจะไปทำการตลาดเยี่ยงอย่างผู้ประกอบการเอกชนประเภทขายโครงการในโบชัวร์แบบในอดีตไม่ได้เด็ดขาด เพราะการเคหะฯเป็นหน่วยงานของรัฐ และมีต้นทุนสูงในด้านความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน โครงการของการเคหะฯที่เปิดขาย จึงต้องผ่านการพิจารณาแล้วว่าทำได้จริง และไม่มีปัญหาใดๆ

หรือการเคหะฯจะรีบผุดโครงการจำนวนมากขึ้นมา แล้วเปิดการขายโครงการ (แม้ว่าบางโครงการจะยังมีปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง) ซึ่งก่อให้เกิดยอดจองและตัวเลขเงินจองไปสร้างผลประกอบการในเชิงรายได้ที่ดีขึ้นให้แก่การเคหะฯ ก็ถือว่าการเคหะฯกำลังให้ความสำคัญกับผลประกอบการทางธุรกิจมากกว่าความรับผิดชอบต่อประชาชน

หรือหากการเคหะฯเร่งผุดโครงการที่อยู่อาศัยจำนวนมากมายหลายโครงการขึ้นทั่วประเทศในขณะนี้ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน การเคหะฯก็มีหน้าที่จะต้องเร่งรัดการจัดสร้างที่อยู่อาศัยในทุกโครงการของการเคหะฯให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด และที่สำคัญจะต้องผ่านการพิจารณาเป็นอย่างดีแล้วว่า โครงการที่ผุดขึ้นอยู่ในพื้นที่และทำเลรวมทั้งมีรูปแบบบ้านและราคาที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด เพื่อให้โครงการขายได้ หาไม่แล้วโครงการก็อาจเหลือจำนวนมาก เพราะไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนดังเช่นโครงการเอื้ออาทรในอดีต

โดย : พูลเดช กรรณิการ์ อดีตที่ปรึกษาและวิทยากรในคณะทำงานด้านเสริมสร้างพันธมิตร การเคหะแห่งชาติ 21 มกราคม 2562

สังคม : การเคหะแห่งชาติไม่ใช่ผู้ประกอบการขายบ้านในโบชัวร์

People unity : post 21 มกราคม 2562 เวลา 03.10 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here