People unity news online : เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีที่สังคมออนไลน์สงสัยว่า เงินที่ร่วมบริจาคโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 รพ.ทั่วประเทศ ให้กับ คุณอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม เป็นเงินงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขนั้น ขอเรียนว่า เงินทั้งหมดเป็นเงินที่มาจากการบริจาคเงินส่วนตัวของบุคลากรชาวสาธารณสุขที่ชื่นชมและขอบคุณคุณตูน ต้องการมีส่วนร่วมในโครงการนี้ด้วย เช่นเดียวกับประชาชนทั้งประเทศ และจากกิจกรรมที่หน่วยงานสาธารณสุขจัดขึ้น เช่น การประมูลเสื้อ หมวก รวมกันนำไปมอบให้คุณตูน

แพทย์หญิงพรรณพิมลกล่าวต่อว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขขอส่งกำลังใจให้คุณตูนมีสุขภาพแข็งแรง และทำตามปณิธานที่ตั้งไว้ให้สำเร็จ ในส่วนกระทรวงสาธารณสุขนั้นได้จัดทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และรถพยาบาล ตามไปกับขบวนวิ่งคุณตูนตลอดเส้นทาง แม้ว่าทีมงานจะมีการเตรียมพร้อมมาอย่างดีแล้วก็ตาม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังคงมีความห่วงใยสุขภาพคุณตูน ที่วิ่งหนักมากและหาวันพักได้ยาก ต้องดูแลตัวเองให้ดี รู้สภาพร่างกายของตัวเอง อย่าฝืน เพราะคุณตูนยังมีชีวิตที่สามารถทำสิ่งดีๆ เพื่อประเทศและประชาชนได้อีกมาก การดูแลสุขภาพตนเองเป็นเรื่องที่สำคัญ

People unity news online : post 8 ธันวาคม 2560 เวลา 02.20 น.