People unity news online : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หนุนเสริมภาคีเครือข่ายผู้ผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย และสื่อมวลชน 20 จังหวัดภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานการประชุมแลกเปลี่ยนสร้างเครือข่าย “เสริมสร้างศักยภาพตลาดการท่องเที่ยวสมัยใหม่ (Modern Marketing) และสร้างพันธมิตรทางธุรกิจการท่องเที่ยวผ่านโซเชียลมีเดีย โดยใช้โทรศัพท์มือถือ”

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ “ภารกิจขององค์กร กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” มีสื่อมวลชน เน็ตไอดอล ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ททท. ในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ความสนใจและเข้าร่วมฟังจำนวนกว่า 150 คน ในงานการประชุมแลกเปลี่ยนสร้างเครือข่าย “เสริมสร้างศักยภาพตลาดการท่องเที่ยวสมัยใหม่ (Modern Marketing) และสร้างพันธมิตรทางธุรกิจการท่องเที่ยวผ่านโซเชียลมีเดีย โดยใช้โทรศัพท์มือถือ” และการทำโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยมี นายสมชาย ชมพูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นผู้ริเริ่มจัดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก นายชีพธรรม (ไตร) คำวิเศษณ์ เป็นผู้จัดหลักสูตรการอบรม ณ โรงแรม เดอะ พรรณราย จังหวัดอุดรธานี เมื่อเร็วๆนี้

People unity news online : post 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 23.20 น.