People unity news online : เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.15 น. พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงติดตามการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจฯ ณ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ทรงเยี่ยม นายวีรภาพ กันแก้ว คนต้นแบบโครงการกำลังใจฯ เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวกำลังใจ โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เฝ้ารับเสด็จ

ต่อจากนั้น เวลา 13.30 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเชิญพระประธานประจำลานปฏิบัติธรรมขึ้นประดิษฐานบนแท่น และพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปที่ผู้เข้าร่วมโครงการกำลังใจฯ สร้างถวาย ณ สำนักปฏิบัติธรรมอรัญญะมุนี สาขาวัดป่าซางงาม จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ โครงการพุทธอุทยานในเขตสำนักปฏิบัติธรรมอรัญญะมุนี ถือเป็นความสำเร็จของโครงการกำลังใจฯ ที่เป็นต้นแบบของศูนย์รวมด้านจิตใจโดยใช้พระพุทธศาสนาเป็นแกนหลัก โดยผู้เข้าร่วมโครงการกำลังใจฯ ในรุ่นแรก จำนวน 1 ราย ได้นำแนวทางตามโครงการกำลังใจฯในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกป่า และพัฒนาป่าไม้ให้เป็นสถานที่สำหรับการศึกษาธรรมชาติ ซึ่งกรมป่าไม้ได้อนุญาตให้ประชาชนกับวัดป่าซางงาม ภายใต้สำนักปฏิบัติธรรมอรัญญะมุนี ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสบกกฝั่งขวา บ้านป่าซางงาม อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน 9 ไร่ 96 ตารางวา

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วม “โครงการปั้นดินให้เป็นบุญ” จากเรือนจำกลางบางขวาง ได้ปั้นพระพุทธรูปเพื่อนำมาประดิษฐาน ณ ลานธรรมของสำนักปฏิบัติธรรมอรัญญะมุนี นับเป็นการเชื่อมโยงบุคคลที่อยู่ภายในเรือนจำกับภายนอกเรือนจำด้วย “ธรรมะ” ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่โครงการกำลังใจฯ ได้นำมาเพื่อการฟื้นฟูเยียวยาจิตใจให้กับผู้ที่เคยก้าวพลาด

People unity news online : post 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.53 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here