เกี่ยวกับเรา

 

สำนักข่าวออนไลน์ พีเพิล ยูนิตี้ นิวส์ (People Unity News) ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นเว็บไซต์แห่งข่าวสารและข้อมูลทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การต่างประเทศ และสถานการณ์โลก ตอบสนองความต้องการข่าวสารและข้อมูลของประชาชนและองค์กรภาคส่วนต่างๆ ภายใต้เจตจำนงค์ต้องการให้เป็น “มาตรฐานใหม่ของสื่อออนไลน์ ด้วยการนำเสนอ ข่าวจริง ไม่อิงฝักฝ่าย ไม่ขายดราม่า” ทั้งนี้ ด้วยเห็นว่า มีแต่การนำเสนอข่าวสารและข้อมูล “จริง” “รอบด้าน” และ “เป็นกลาง” เท่านั้น ที่จะทำให้สถานการณ์ด้านต่างๆของบ้านเมืองไม่มีความสับสนคลุมเครือ และไม่ถูก “ข่าวลือ” หรือ “ข่าวปลอม” ที่ถูกสร้างขึ้นชักพาไปสู่สถานการณ์อันไม่พึงประสงค์ เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของใคร ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ความแตกแยกและความขัดแย้งระหว่างคนไทยด้วยกันเองดังที่ผ่านมา นอกจากนี้ “ข่าวจริง” ยังทำให้คนในชาติได้ทราบว่า ประเทศชาติของเรากำลังเดินไปในทิศทางไหน ถูกต้องหรือไม่ และจะมีอนาคตเป็นเช่นไร

สำนักข่าวออนไลน์ พีเพิล ยูนิตี้ นิวส์ เปิดให้เข้าชมเป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2556