People Unity News : ผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุกหน่วยกองทัพบกดูแลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ช่วยเหลือประชาชนทันที

13 กันยายน 64 พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากผลกระทบของพายุ “โกนเซิน” พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์น้ำในฤดูฝนเนื่องจากปริมาณน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่จนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ กำชับให้ทุกหน่วยของกองทัพบก เตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เน้นเรื่องการเตรียมแผนการและเข้าปฏิบัติโดยทันที ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา กองทัพบกได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 1,974 ครัวเรือน ใน 12 จังหวัด 21 อำเภอ ของพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยอพยพคน สิ่งของ ขึ้นสู่ที่สูง อำนวยความสะดวกด้านการสัญจร ก่อกระสอบทรายเป็นพนังกั้นน้ำ สูบน้ำออกจากสถานที่สำคัญ โดยบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับฝ่ายปกครองท้องถิ่นและทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สำหรับวันนี้พายุจะส่งผลต่อหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองทัพภาคที่ 2 ได้ลงพื้นที่ เตรียมการรับมือและช่วยเหลือประชาชนไว้แล้ว พร้อมปฏิบัติตลอด 24 ชั่วโมง ตามนโยบายของกองทัพบกและความห่วงใยของนายกรัฐมนตรี

Advertising

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here