“พุทธิพงษ์” หนุน “กรมอุตุฯยุคใหม่ ไม่ใช่ธรรมดา” มุ่งเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา

0
31

People Unity : ดีอี ชูแคมเปญ “อุตุฯ ยุคใหม่ ไม่ใช่ธรรมดา” เน้นภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยามีความสำคัญยิ่งต่อการเตือนภัย

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แถลงถึงการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกรมอุตุนิยมวิทยา ในประเด็น “อุตุฯ ยุคใหม่ ไม่ใช่ธรรมดา” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศ ชั้น 11 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา ว่า กรมอุตุนิยมวิทยานั้น เป้าหมายหลักคือ การตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ สังคม และประชาชน โดยการตรวจ เฝ้าระวัง พยากรณ์อากาศ เตือนภัยธรรมชาติด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ จึงมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา เตือนภัยธรรมชาติ เพื่อคุณภาพและประโยชน์ของสังคม”

“ภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยามีความสำคัญยิ่งต่อการเตือนภัย มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและบริหารจัดการภัยธรรมชาติในสภาวะอากาศต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีระบบบูรณาการความร่วมมือในการเตือนภัยกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ตนในฐานะผู้บริหารของกระทรวงดีอีก็พร้อมให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณและการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจ ส่งเสริมการพัฒนางานอุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความพร้อมในการก้าวไปสู่อุตุนิยมวิทยา 4.0 ได้อย่างมั่นใจในกรมอุตุนิยมวิทยา” นายพุทธิพงษ์กล่าว

สังคม : “พุทธิพงษ์” หนุน “กรมอุตุฯยุคใหม่ ไม่ใช่ธรรมดา” มุ่งสู่เป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา

People Unity : post 9 กันยายน 2562 เวลา 11.10 น.

ทิ้งคำตอบไว้