“บิ๊กป้อม” ขอให้ประชาชนใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐให้เกิดความคุ้มค่า สร้างรายได้เพิ่ม

0
31

People Unity : พลเอก ประวิตร ขอให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ ให้เกิดความคุ้มค่า สร้างรายได้เพิ่มขึ้น

วันนี้ (‪7 กันยายน 2562) ‪เวลา 13.30 น. ณ หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ บ้านวังถั่ว ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รับฟังรายงานผลการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินการสร้างการรับรู้เน็ตประชารัฐ และการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องปั้นดินเผา กุยช่ายขาวปลอดสารพิษ ที่มีการจำหน่ายทางออนไลน์ และการท่องเที่ยวนวัตวิถิชีวิตชาวขอนแก่นผ่านออนไลน์ โดยเยาวชนกลุ่ม TOT Young Club ภายหลังการเยี่ยมชมนิทรรศการ รองนายกรัฐมนตรีพบปะกับประชาชนพร้อมกล่าวว่า เน็ตประชารัฐเป็นโครงสร้างพื้นฐาน เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องขยายให้ทั่วถึงเพื่อรองรับยุคดิจิทัล ขยายโอกาสการเข้าถึงข้อมูล การขายสินค้าออนไลน์ การบริการด้านสาธารณสุขและการศึกษา รวมถึงการบริการภาครัฐ ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่นได้ติดตั้งเน็ตประชารัฐแล้วจำนวน 1,158 หมู่บ้าน ซึ่งจะต้องขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า รัฐบาลต้องการให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว การสืบค้นข้อมูลต่างๆ ขอให้ใช้สร้างมูลค่าให้มากที่สุด พร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองให้การสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ และให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งต่อยอดโครงการฯ เพื่อให้ประชาชนใช้สร้างรายได้ เชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศ ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายต่อไป

สังคม : “บิ๊กป้อม” ขอให้ประชาชนใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐให้เกิดความคุ้มค่า สร้างรายได้เพิ่ม

People Unity : post 7 กันยายน 2562 เวลา 20.10 น.

ทิ้งคำตอบไว้