สหรัฐรุกหนักกระชับสัมพันธ์ไทย คราวนี้ชูความร่วมมือการทหาร-ความมั่นคง

0
78

People Unity : ไทย-สหรัฐฯ พร้อมกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคง เพื่อเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ กระทรวงกลาโหม นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ (Mr. Peter Haymond) อุปทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณสำหรับความมุ่งมั่นในการทำงานตลอดระยะเวลา 3 ปีในประเทศไทย ทั้งในฐานะรองหัวหน้าสำนักงานและอุปทูตสหรัฐฯประจำประเทศไทย ซึ่งมีส่วนสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทย – สหรัฐฯในทุกมิติให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และยินดีที่ปัจจุบันความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-สหรัฐฯ มีพลวัตที่ดีต่อเนื่อง รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับต่างๆเพิ่มขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวขอบคุณสำหรับการรายงานความคืบหน้าสำคัญของการดำเนินงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทยไปยังกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ส่งผลให้ไทยได้รับการเลื่อนการจัดอันดับในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ (TIP Report) ขึ้นเป็น Tier 2 ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้กำกับดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด พร้อมย้ำว่า ไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และไทยได้มีพัฒนาการคืบหน้าในการต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องและมีนัยสำคัญ

ด้านอุปทูตสหรัฐฯ กล่าวว่า สหรัฐฯพร้อมเข้ามามีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับอาเซียนและภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนการเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) โดยยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกของสหรัฐฯ สอดคล้องกับ ASEAN Outlook on the Indo-Pacific ของอาเซียน ซึ่งมีหลักการพื้นฐานคล้ายคลึงกันหลายประการ จึงหวังจะเห็นความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งสองฝ่ายยินดีที่การฝึกร่วมทางการทหารระหว่างกัน นอกจากการฝึกร่วม Cobra Gold และการฝึกร่วมของเหล่าทัพต่างๆประจำปีแล้ว ปีนี้ถือเป็นปีสำคัญระหว่างไทยและสหรัฐฯในการยกระดับความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนสำคัญทางยุทธศาสตร์ผ่านกิจกรรมฝ่ายทหารที่สำคัญอื่นๆในระดับภูมิภาค อาทิ การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม Chiefs of Defense Conference 2019 และการประชุม Indo-Pacific Armies Chiefs Conference เป็นต้น โดยไทยพร้อมสนับสนุนการดำเนินบทบาทที่สร้างสรรค์ของสหรัฐฯในภูมิภาคด้วย

ความสัมพันธ์ต่างประเทศ : สหรัฐรุกหนักกระชับสัมพันธ์ไทย คราวนี้ชูความร่วมมือการทหาร-ความมั่นคง

People Unity : post 30 สิงหาคม 2562 เวลา 10.20 น.

ทิ้งคำตอบไว้