People unity news online : “มือเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล” สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รับบัญชาจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ลงมาดูแลช่วยเหลือผู้ค้ารายเล็กรายน้อยบนทางเท้า (ฟุตบาท) ในพื้นที่ กทม. ให้สามารถทำมาหากินเลี้ยงชีพได้ ภายหลังจากที่ กทม. จัดระเบียบทางเท้าใน กทม. และห้ามผู้ค้ารายเล็กรายน้อยใช้พื้นที่ทางเท้าขายของ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ที่ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะ ได้เดินทางมาประชุมกับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหาร กทม. เพื่อหาทางให้ความช่วยเหลือและพัฒนาผู้ค้าบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายหลังจากที่ กทม. จัดระเบียบทางเท้าใน กทม. และห้ามผู้ค้ารายเล็กรายน้อยใช้พื้นที่ทางเท้าขายของ ซึ่งสร้างความยากลำบากในการหาเลี้ยงชีพของผู้ค้ารายเล็กรายน้อย

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยกับ People unity news online ว่า กระทรวงพาณิชย์จะลงมาแก้ไขปัญหานี้ร่วมกับ กทม. โดยจะช่วยเหลือให้ผู้ค้ารายเล็กรายน้อยบนทางเท้าได้มีที่ขายเป็นหลักแหล่งและอยู่ในทำเลที่สามารถขายของได้ อีกทั้งจะช่วยพัฒนาผู้ค้ารายย่อยซึ่งถือเป็นเส้นเลือดฝอยทางเศรษฐกิจของ กทม. หลังจากที่ กทม.ได้ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าไปแล้ว ทั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่กระทรวงพาณิชย์จะเข้ามายกระดับการค้ารายย่อยบนทางเท้าให้เข้าสู่รูปแบบมาตรฐานสากล โดยกระทรวงพาณิชย์จะช่วยสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนให้กับผู้ค้า และการเข้าถึงแหล่งผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาผู้ค้ารายย่อยทั้งรายเดิมและรายใหม่ให้มีมาตรฐาน เป็นการยกระดับผู้ค้ารายย่อยให้มีความเข้มแข็ง สามารถเติบโต และยืนได้ด้วยตนเอง

“ท่านนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยผู้ค้ารายย่อยรายเล็กรายน้อยใน กทม. ซึ่งที่ผ่านมาต้องใช้ทางเท้าเป็นที่ขายของหาเลี้ยงชีพและครอบครัว จึงบัญชาให้กระทรวงพาณิชย์ลงมาบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกับทาง กทม.เป็นการด่วน เพื่อจัดหาพื้นที่ให้ขายเป็นหลักแหล่ง จะได้ไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปมา มีความยากลำบากในการทำมาหากิน ท่านนายกรัฐมนตรีเห็นว่าผู้ค้ารายย่อยหรือรายเล็กรายน้อยคือเส้นเลือดฝอยของเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจะต้องส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง หากเกิดการค้าการขายและการบริโภคในระบบเศรษฐกิจฐานรากมากเท่าใด ก็จะทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีความคึกคักและเติบโตโดยอัตโนมัติ”

ด้าน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังการประชุมว่า กทม. และกระทรวงพาณิชย์ได้หารือกันหลายเรื่อง คือ แนวทางการเพิ่มคุณภาพผู้ค้าผู้ประกอบการ การยกระดับสินค้าที่จำหน่ายให้มีมาตรฐาน การหาสถานที่ให้ผู้ค้าที่ กทม.จัดระเบียบแล้ว และการช่วยเหลือด้านการเงิน ทั้งนี้ในเบื้องต้นจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่าง กทม. และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อทำหน้าที่จัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้าที่เหมาะสม กำหนดรูปแบบการตั้งวางสินค้า หลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้า โดยเน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะอาด และได้มาตรฐาน การให้ความช่วยเหลือผู้ค้าในด้านเงินทุนและการเข้าถึงแหล่งผลิตเพื่อลดต้นทุน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบ

พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถานที่จำหน่ายสินค้าที่คณะทำงานจะจัดหาใหม่ จะไม่ใช่ทางเท้าที่ กทม.จัดระเบียบแล้วอย่างแน่นอน แต่อาจเป็นสถานที่ของหน่วยงานราชการหรือพื้นที่ของเอกชนก็ได้ ซึ่งสำนักเทศกิจและสำนักงานเขตจะช่วยกันพิจารณาหาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป

People unity news online : post 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here