นายกฯสั่งเตรียมแถลงผลงานรัฐบาลครบ 3 ปี พร้อมทั้งแจงการใช้งบประมาณที่ผ่านมาใช้อะไรไปบ้าง?

0
650

People unity news online : เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณห้องโถงตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการทำงานของรัฐบาลที่ใกล้จะครบ 3 ปีในเดือนหน้าว่า ได้ชี้แจง และมอบหมายให้ทุกหน่วยงานสรุปผลงานความคืบหน้าต่างๆ ทั้งในเรื่องของงานฟังก์ชั่น และงานบูรณาการให้มีความชัดเจนมากขึ้น ในการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านมาว่า ได้มีการดำเนินการ และใช้อะไรไปบ้าง อีกทั้งการวางพื้นฐานในอนาคตต่างๆที่ยังทำไม่เสร็จก็ต้องวางแผนไว้ให้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลหน้าจะตัดสินใจอย่างไร สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ในเรื่องของการต่างประเทศเรามีความสัมพันธ์ที่ดี มีการเพิ่มมูลค่าการค้าขาย การท่องเที่ยวระหว่างกัน ซึ่งรัฐบาลพยายามแก้ไขในเชิงรุกทุกๆมิติ

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการดำเนินงานในด้านของกระบวนการยุติธรรมที่ผ่านมาว่า เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันติดตามและมองในสิ่งที่เป็นประโยชน์ อย่าไปมองแต่สิ่งเล็กๆ จนเกิดความรู้สึกว่าไว้ใจ บางเรื่องบางคดีเป็นเรื่องของคนเพียงกลุ่มเดียว ซึ่งถ้าผิดก็ต้องถูกดำเนินคดี แต่ไม่ได้หมายความว่าคนทั้งหมด 70 ล้านคนในประเทศไทยจะต้องถูกดำเนินคดีไปด้วย อย่าลืมว่าแต่ละวันมีคดีเกิดขึ้นจำนวนมาก ทั้งที่รู้และไม่รู้ แต่ปัจจุบันสื่อโซเชียลมีเดียมีการเผยแพร่ขยายข่าวไปต่างๆนานา แล้วแต่ใครจะคิดอย่างไร ซึ่งกระบวนการยุติธรรมมีขั้นตอน มีหลักฐาน และรัฐบาลพยายามสร้างความชัดเจนให้เกิดขึ้น อย่างเช่น คดีการหลอกลวง ที่ผ่านมาจับไม่ได้ และไม่เป็นข่าว แต่รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญและใส่ใจจึงทำให้เป็นข่าวขึ้นมา แต่ทุกสังคมย่อมมีทั้งคนดี และไม่ดี เราต้องแยกแยะให้ออก และชั่งน้ำหนักให้ได้ การจะให้ไม่มีเรื่องเลยเป็นไปไม่ได้ วันนี้คนไทยจำเป็นต้องผนึกกำลังให้ได้ ขอให้ยืนอยู่ตรงกลางอย่าโอนเอียงไปซ้ายทีขวาที ไม่เช่นนั้นจะมีปัญหา

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า วันนี้การเมืองกำลังเดินหน้าไปสู่การเป็นประชาธิปไตย ขอร้องว่าอย่าให้เป็นประเด็นการเมืองทุกเรื่อง ไม่เช่นนั้นจะทำงานกันไม่ได้ ถ้าทำงานไม่ได้ เท่ากับ 3 ปีที่รัฐบาลทำมาก็ล้มเหลว กลายเป็นว่าทำไม่ดีสักเรื่อง ทั้งหมดขอให้ติดตาม และดูกันต่อไป พร้อมขอให้รับฟังรัฐบาลบ้าง

People unity news online : post 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 22.03 น.

ทิ้งคำตอบไว้