People unity news online : เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกิตติมศักดิ์สมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา ได้เดินทางเยือนกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี และผู้แทนรัฐบาลไทย เพื่อร่วมงานฌาปนกิจศพ สมเด็จวิบุลปัญญา สก อาน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักคณะรัฐมนตรีกัมพูชา ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ส่งสารแสดงความเสียใจถึงสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ต่อการถึงแก่อสัญกรรมของสมเด็จวิบุลปัญญา สก อาน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักคณะรัฐมนตรีกัมพูชา แล้วเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยได้กล่าวยกย่องรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักคณะรัฐมนตรีกัมพูชา ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาให้แน่นแฟ้นตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี และประธานสมาคมมิตรภาพกัมพูชา-ไทย อย่างยิ่งมาโดยตลอด

People unity news online : post 22 มีนาคม 2560 เวลา 19.01 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here