วันอาทิตย์, ตุลาคม 20, 2019

กำเนิด

สำนักข่าวออนไลน์ “พีเพิล ยูนิตี้” (People Unity News Agency) ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นเว็บไซต์แห่งข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่พรั่งพร้อมไปด้วยข่าวสารและข้อมูลเชิงลึก บทวิเคราะห์เจาะลึกอย่างรอบด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการข้อมูลข่าวสารเชิงลึกของประชาชน และผู้ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในการตัดสินใจ

ทั้งนี้ สำนักข่าวออนไลน์ “พีเพิล ยูนิตี้” เห็นว่า มีแต่การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเชิงลึกซึ่งเป็นการเปิดเผย “ความจริง” ออกมา และการวิเคราะห์สถานการณ์หรือเหตุการณ์อย่างเจาะลึกรอบด้านด้วย “ความเป็นกลาง” รวมทั้งความคิดเห็นที่เปี่ยมไปด้วย “พลังความรู้และเจตนาดีต่อบ้านเมือง” เท่านั้น ที่จะทำให้สถานการณ์ด้านต่างๆของบ้านเมืองไม่มีความสับสนคลุมเครืออีกต่อไป และไม่ถูก “ข่าวลือ” หรือ “กระแสข่าวลวง” ที่ถูกสร้างขึ้นชักพาไปสู่สถานการณ์อันไม่พึงประสงค์ จนเกิดเป็นความเข้าใจผิดระหว่างคนไทยด้วยกันเอง อันนำมาซึ่งความแตกแยกและความขัดแย้งภายในชาติ นอกจากนี้ การเปิดเผย “ความจริง” ออกมา ยังจะทำให้คนทั้งชาติได้ทราบว่า ประเทศชาติของเรากำลังเดินไปในทิศทางไหน ถูกต้องหรือไม่ และจะมีอนาคตเป็นเช่นไร

สำนักข่าวออนไลน์ “พีเพิล ยูนิตี้” ดำเนินงานโดยทีมนักข่าวและนักวิเคราะห์ข่าวผู้มากประสบการณ์ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน

สำนักข่าวออนไลน์ “พีเพิล ยูนิตี้” เชื่อว่า ด้วยพลังความรวดเร็วฉับไวของการสื่อสารออนไลน์ (อินเทอร์เน็ต) จะเป็นช่องทางอันทรงประสิทธิภาพในการสื่อสารและนำเสนอข้อมูลข่าวสารเชิงลึกและอื่นๆไปสู่ประชาชนทั่วทั้งประเทศ ได้ทันท่วงทีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งยังเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกับประชาชนและสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนได้เป็นอย่างดีด้วย

สำนักข่าวออนไลน์ “พีเพิล ยูนิตี้” เปิดให้เข้าชมเป็นปฐมฤกษ์ในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ทาง www.punanews.com หลังจากนั้นเพียง 2 วันก็ถูกบล็อกด้วยอำนาจมืด จึงเปลี่ยนมาให้เข้าชมทาง www.peopleunitynews.com เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

คณะผู้ดำเนินงาน

ผู้ก่อตั้ง คุณพูลเดช กรรณิการ์

ประธานที่ปรึกษา พล.อ.อู้ด เบื้องบน

รองประธานที่ปรึกษา พล.ท.เสรีรัตน์ ถิ่นรัตน์

คณะกรรมการบริหาร พล.ท.หญิง วรนุช เบื้องบน, คุณนลินี ทับทิมไทย, คุณนวมนลักษณ์ เครือหงส์

กรรมการผู้จัดการ คุณสุภาวดี วงษ์เพชร

ผู้อำนวยการข่าว คุณพูลเดช กรรณิการ์

คอลัมนิสต์ พล.อ.ดร.พหล สง่าเนตร, พล.อ.สธน ทับทิมไทย, พล.ท.ดร.นาวิน ดำริกาญจน์, ดร.สำราญ ภูอนันตานนท์, คุณยงยุทธ ตะริโย ฯลฯ

ผู้สื่อข่าว คุณโสมพรรณ วงษ์เพชร

สำนักงาน

สำนักข่าวออนไลน์ “พีเพิล ยูนิตี้” ดำเนินงานโดย บริษัท มโน 999 จำกัด สำนักงานเลขที่ 41/15 อาคารรอยัลปาร์ค ชั้น 3 ห้อง 306 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02 6167874 แฟกซ์ 02 2785076

สำนักข่าวออนไลน์ “พีเพิล ยูนิตี้” ไม่สงวนสิทธิ์ข้อมูลข่าวสารและข้อเขียนต่างๆของเรา ในการนำไปเผยแพร่ต่อหรืออ้างอิง หากสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและชาติบ้านเมือง